HANWHA MACHINE TECHM CNC Machine Tools Model
For Used HANWHA Machine
HANWHA
XD12II CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 12mm.
HANWHA
XD16II CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 16mm.
HANWHA
XD20II CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 20mm.
HANWHA
XD26II CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 26mm.
HANWHA
XD32II CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 32mm.
HANWHA
XD35II CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 35mm.
HANWHA
XD38II CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 38mm.
HANWHA
XE12 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 12mm.
HANWHA
XE16 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 16mm.
HANWHA
XE20 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 20mm.
HANWHA
XE26 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 26mm.
HANWHA
XE35 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 35mm.
HANWHA
XP12 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 12mm.
HANWHA
XP16 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 16mm.
HANWHA
XP12S CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 12mm.
HANWHA
XP16S CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 16mm.
HANWHA
XP20S CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 20mm.
HANWHA
XP26S CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 26mm.
HANWHA
XP32S CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 32mm.
HANWHA
NX15 CNC Gang Torna Tezgahı
HANWHA
XD03/07 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 7mm.
HANWHA
XD20V CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 20mm. Multi-Task Machining
HANWHA
XDI20 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 20mm.
HANWHA
STL32 CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 32mm.
HANWHA
STL38H CNC Swiss Type Kayar Otomat Tezgahı – Çap Ø 38mm.
HANWHA
KCG-150 Puntasız Taşlama Tezgahı
HANWHA
KCG-200J Puntasız Taşlama Tezgahı
HANWHA
KCG-200 Puntasız Taşlama Tezgahı
HANWHA
KCG-300 Puntasız Taşlama Tezgahı
HANWHA
HCG-300 Puntasız Taşlama Tezgahı
HANWHA
HCG-400 Puntasız Taşlama Tezgahı